Dokumenty

(deklaracje, zgody, oświadczenia)

obowiązujace w roku szkolnym 2023/2024:

1. DEKLARACJA - należy w niej zadeklarować pełne godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz posiłki.

          DEKLARACJA 2023/2024 - pobierz

2. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA- należy w niej wpisać osoby które będą odbierać dziecko z przedszkola, a które nie są rodzicami lub prawnymi opiekunami. Na formularzu musi podpisać się osoba upoważniona zgadzając się na udostepnienie swoich danych.

        UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU- pobierz

3. INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA

       INFORMACJA O ZDROWIU DZIECKA -pobierz

4. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z KATECHEZY

       ZGODA NA UDZIAŁ W KATECHEZIE- pobierz

5. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESIEWOWYCH BADAŃ LOGOPEDYCZNYCH

       ZGODA NA BADANIE LOGOPEDYCZNE - pobierz

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

       ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - pobierz

7. ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE NUMERU TELEFONU RODZICA przedszkole korzysta z usług bramki sms masowych LINK Mobility Poland Polska w przypadku potrzeby szybkiego poinformowania rodziców o zmianie organizacji pracy przedszkola. 

      UDOSTĘPNIENIE NUMERU TELEFONU - pobierz

8.ZGODA NA WYJŚCIA DZIECI POZA TEREN PRZEDSZKOLA

      WYJŚCIA POZA TEREN PRZEDSZKOLA - pobierz

9. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA

      ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY - pobierz

10. ZGODA NA SPRAWDZANIE CZYSTOŚCI GŁOWY DZIECKA

      ZGODA NA SPRAWDZENIE CZYSTOŚCI GŁOWY - pobierz

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce