• 6.00-8.30 Schodzenie się dzieci
 • 8.00-8.30 Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania
 • 8.30-9.00 Śniadanie
 • 9.00-11.00 Zajęcia dydaktyczne, realizacja podstawy programowej. Tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju.
  Pobyt na świeżym powietrzu
 • 11.15-12.00 Obiad grupy śpiące
 • 11.30-12.00 Obiad grupy starsze
 • 12.00-13.30 Leżakowanie dzieci młodsze
 • 12.00-13.30 Kontynuowanie zajęć dydaktycznych, gry i zabawy, praca indywidualna  z dziećmi
 • 13.30-14.00 Podwieczorek
 • 14.00-17.00 Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora aktywności własnej w sali lub na powietrzu. 

Telefon

17-22-18-416

Email

pp1ropczyce@op.pl

Nasz adres

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18, 39-100 Ropczyce